Bashkitë nisin zbatimin e dekretit të Metës: Nuk do të ketë zgjedhje më 30 qershor

0

Bashkia e Kukësit dhe bashkia e Skraparit, e Shkodrës dhe e Gjirokastrës nisin zbatimin e dekretit të Presidentit Meta i cili anulon 30 qershorin si datën e zgjedhjeve.

Kërkesa mban datën 14 qershor 2019 dhe i drejtohet Komisioneve Zonale të Administrimit Zgjedhor përkatëse.

Në kërkesë kërkohet heqja e listave të zgjedhësve të afishuara në institucionet arsimore si dhe lirimin e ambienteve nga KZAZ.

Bashkia e Dropullit kerkese KZAZ 80

Kerkohet: Lirimi i menjehershem i ambjenteve te KZAZ-se Nr, 80 ne vatren e kultures ne fshatin Grapsh

Heqja e listës përfundimtare të zgjedhjeve të publikuara dhe të afishuar në institucionet arsimore parashkollore dhe parauniversitare (çerdhe/kopshte/ Shkolla/ në administrimin dhe pronësi të Bashkisë Dropull

Bashkia Shkoder kerkese per KZAZ 5

“Ne zbatim te Dekretit te Presidentit te Republikes se Shqiperise, Nr. 11199, date 10.06.2016 “Per shfuqizirnin e Dekretit nr. I 0298, date 05. I 1.2018 te Presidentit te Republikes “Per caktimin e dates se zgjedhjeve per organet e qeverisjes vendore?”, perrnes te te cilit eshte anuluar zhvillimi i zgjedhje me 30 qershor 2019 per organet e qeverisjes vend ore, kerkoj me nga ana juaj:
1. Lirimin e menjehershern te ambjenteve te KZAZ-se Nr, 4 me adrese: Palestra e Shkolles 9- Vjecare “Azem, Hajdari”, Shkoder
2. Heqjen e listave perfundimtare te zgjedhesve te publikuara dhe te afishuara ne qendrat e e votirnit (QV) ne administrim te kesaj KZAZ-je.

Lirimin e menjehershem te arnbjenteve te KZAZ-se Nr. 5 me adrese: Palestra e Shkolles 9- Vjecare “Xheladin Fishta”, Shkoder.
Heqjen e listave perfundimtare te zgjedhesve te publikuara dhe te afishuara ne qendrat e e votimit (QY) ne administrim te kesaj KZAZ-je
Lirimin e menjehershern te arnbjenteve te KZAZ-se Nr. 2 me adrese: Pallati i Sportit “Qazim Dervishi”, Shkoder.

Bashkia Gjirokastër kerkese KZAZ nr 78

Kerkohet: Lirimi i menjehershem i ambjenteve te KZAZ-se Nr, 78 ne Pallatin e Sportit te Gjirokastres.

Heqja e listës përfundimtare të zgjedhjeve të publikuara dhe të afishuar në institucionet arsimore parashkollore dhe parauniversitare (çerdhe/kopshte/ Shkolla/ në administrimin dhe pronësi të Bashkisë së Gjirokastres”

Bashkia Skrapar kerkese KZAZ nr 66

Kerkohet: Lirimi i menjehershern te ambjenteve te KZAZ-se Nr, 66 qe ndodhet ne Qendren Kulturore “Riza Cerova”

Heqja e listës përfundimtare të zgjedhjeve të publikuara dhe të afishuar në institucionet arsimore parashkollore dhe parauniversitare (çerdhe/kopshte/ Shkolla/ në administrimin dhe pronësi të Bashkisë së Skraparit.

Bashkia Kukes kerkese per KZAZ nr 11

“Bashkia i kërkon lirimin e menjëhershëm të ambienteve të KZAZ-së, nr 11, pranë qendrës kulturore “Hasan Prishtina” si dhe të palestrës sportive të Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Havzi Nela në Kukës. Gjithashtu kërkohet heqja e listës përfundimtare të zgjedhjeve të publikuara dhe të afishuar në institucionet arsimore parashkollore dhe parauniversitare (çerdhe/kopshte/ Shkolla/ në administrimin dhe pronësi të Bashkisë së Kukësit”

Kërkesa që i është bërë KZAZ është edhe për të liruar ambientet. Gjithashtu për dijeni i dërgohet KQZ-së, Presidentit, kryeministrit, ministrit të Brendshëm dhe prefektit të qarkut.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.