Gjykata e Apelit lë në fuqi vendimin për sekuestrimin e pasurive të Ylli Ndroqit

0 54

Apeli ka lënë në fuqi vendimin e Shkallës së Parë për sekuestron ndaj pasurive të Ylli Ndroqit. Avokatët e Ylli Ndroqit deklaruan se do të bëjnë rekurs në Gjykatën e Lartë. Sekuestrimi i pasurive të Ndroqit ndodhi pasi ky i fundit dyshohet se i ka vendosur pasuritë në fjalë me aktiviteti kriminal. Pas hetimeve të SPAK, GJKKO vendosi sekuestrimin e 26 pasurive të biznesmenit Ndroqi. Avokati i Ndroqit ka deklaruar se Apeli nuk e ka argumentuar vendimin e tij. Po sipas tij, “Dyshimet e ngritura janë të bazuara në indicie dhe jo në prova”.

Policia e Shtetit sekuestroi 26 pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme në zotërim të shtetasit Ylli Ndroqi, si më poshtë:

• Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “RENDON OIL” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;
• Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “YLDON” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;
• Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “DON-UCD” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;
• Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “REN-DON” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;
• 80% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “INTERKINEX” sh.p.k, me aksioner shoqërinë “YLDON”, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi;
• 80% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “Ecogades Landon Balcan” sh.a, me aksioner shoqërinë “Landon”, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi;
• 60% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ORA” sh.a, në emër të shtetasi Ylli Ndroqi dhe të masës 40% të kuotave në emër të shtetases M. N.;
• 51% të kuotave të shoqërisë “Landon” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;
• 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “P 8 31” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi;
• 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINE”, me aksioner shoqërinë “YI.DON”, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi;
• 30% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “CHANNEL ONE” sh.p.k, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.
• Pasuria e llojit “apartament”, me sipërfaqe 117 m2, me adresë lagjja nr. 13, Plazh, Durrës;
• Pasuria e llojit “truall”, me sipërfaqe 300 m2, me adresë Tiranë;
• Pasuria e llojit “truall”, me sipërfaqe 600m2 dhe një ndërtesë me sipërfaqe 90 m2, me adresë Tiranë;
• Pasuria e llojit “njësi shërbimi”, me sipërfaqe totale 43.7 m2, me adresë Tiranë;
• Pasuria e llojit “arë”, me sipërfaqe totale 67.3 m2, me adresë Tiranë;
• Pasuria e llojit “truall”, me sipërfaqe totale 15 m2, me adresë Tiranë;
• Pasuria e llojit “truall”, me sipërfaqe totale 300m2, me adresë Tiranë;
• Pasuria e llojit “truall”, me sipërfaqe totale 2026m2, me adresë Tiranë;
• Pasuria e llojit “apartament”, me sipërfaqe, 52.3 m2, me adresë Tiranë, në bashkëpronësi me shtetasen M. N;
• Pasuria e llojit “pyll”, me sipërfaqe totale 100.000 m2, në Tiranë (Lanabregas);
• Automjeti i tipit autoveturë, marka “Merces Benz”, modeli S600, në pronësi të shtetasit Ylli Ndroqi.
• Automjeti i tipit autoveturë, marka “Rolls Royce”, modeli PHANTOM, në pronësi të shtetases M. N.;

Leave A Reply

Your email address will not be published.