Studimi tregon se homofobia dhe inteligjenca lidhen me njëra-tjetrën

0 58

Një studim ka gjetur një lidhje shkencore midis niveleve të ulëta të inteligjencës dhe njerëzve me pikëpamje homofobike. Gjetjet të botuara nga studiuesit në Universitetin e Queensland, Australi, mbështesin studimet ekzistuese që tregojnë korrelacione midis të pasurit një inteligjencë të ulët dhe mbajtjes së pikëpamjeve paragjykuese. Kjo shënon herën e parë që një lidhje midis inteligjencës më të ulët dhe homofobisë është ekzaminuar në popullata jashtë SHBA-së. Botuar në revistën “Intelligence”, studimi përfshiu më shumë se 11.500 australianë.

Ndër pyetjet e bëra, pjesëmarrësve iu kërkua që të tregonin sa dakord ishin nga 1 në 7 për deklaratën ”Çiftet homoseksuale duhet të kenë të njëjtat të drejta si çiftet heteroseksuale”. U zbulua sesa më e ulët të ishte inteligjenca e një personi, aq më shumë gjasa kishte që ata të shprehnin pikëpamje paragjykuese ndaj çifteve të të njëjtit seks.

”Ekzistojnë korrelacione të njohura midis aftësisë së ulët njohëse dhe mbështetjes së qëndrimeve paragjykuese ose kundër barazisë”. Ky punim shton njohuritë ekzistuese duke ofruar analizat e para të shoqatave midis aftësisë njohëse dhe qëndrimeve ndaj çështjeve LGBT. Ata përfunduan duke thënë ”Rezultatet tona sugjerojnë që aftësitë njohëse luajnë një rol kritik, megjithëse të pavlerësuar, në paragjykime. Si pasojë, ne rekomandojmë një përqendrim më të lartë mbi paragjykimet dhe një integrim më të mirë të aftësive njohëse në modelet e paragjykimeve”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.